ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรารัตน์ มหาศรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2558
2 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาน้ำยางธรรมชาติผสมด้วยเส้นใยธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับเสียง
4 โฟมย่อยสลายได้ของน้ำยางธรรมชาติ/แป้งเทอร์โมพลาสติก/เส้นใยไฟโปรอิน เหลือทิ้งจากรังไหม : การเตรียมและการหาคุณลักษณะ
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์สารเชื่อมติดจากยางธรรมชาติสำหรับการทำลู่วิ่งเพื่อใช้ในประเทศ
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนาหุ่นจำลองรังสีรักษาสำหรับฝึกทักษะการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
7 การนำขวดพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลทที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมเคลือบป้องกันผิว
8 สมบัติของยูรีเทนโคเจนที่ขึ้นอยู่กับเม็ดพลาสติกไกลคอลส์ที่มีส่วนผสมของ isocyantes ต่างๆ
9 การเตรียมยางรีเคลมปราศจากกลิ่นจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
10 การเพิ่มความแข็งเหนียวของพอลิพอพิลีนด้วยยางรีเคลมเพื่อนำไปทำแผ่นพลาสติกปูพื้น
ปี พ.ศ. 2550
11 การรีเคลมมิ่งเชิงกลยางรถยนต์บดละเอียด
ปี พ.ศ. 2549
12 การรีเคลมมิ่งเชิงกลยางรถยนต์บดละเอียด
ปี พ.ศ. 2548
13 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
14 การเตรียมยางรีเคลมปราศจากกลิ่น จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ทำบล็อคปูพื้น
ปี พ.ศ. 2546
15 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
16 ผลของการใช้พลาสติกรีไซเคิลร่วมกับเถ้าลอยต่อสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน โดยซัลเฟตของคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2545
17 การนำขวดพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลทที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมเคลือบ ป้องกันผิว
18 อิทธิพลของการใช้พลาสติกรีไซเคิล ต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
ปี พ.ศ. 2543
19 การนำพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท จากขวดน้ำดื่มกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการทางเคมี