ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรัณย์ เชิดเกียรติกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับ เด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา
2 การศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 กับกฏหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฏหมายที่เกี่ยวกับเด็กติดผู้ต้องขังหญิง และเด็กติดครรภ์มารดา
3 การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 กับกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา : ศึกษาปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์มารดา