ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2546 4
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองละเลิงเค็ง อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
2 ปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองละเลิงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
3 ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 การศึกษาความหลากหลายชนิดพรรณไม้และชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบริเวณหหนองละเลิงเค็ง
5 ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย~iEgretta garzetta~i (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดง และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา