ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2549 2
3 2539 1
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิจัยและพัฒนายา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย 1. การวิจัยและพัฒนายา เพื่อการรักษาโรคมาลาเรียฟัลซิปารัมในประเทศไทย 2. การวิจัยและพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคมาลาเรียไวแวกซ์ในประเทศไทย 3. การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับ
2 การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคมาลาเรียฟัลซิปารัมในประเทศไทย
3 การวิจัยและพัฒนา ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย 1) การวิจัยและพัฒนายา เพื่อการรักษาโรคมาลาเรียฟัลซิปารัมในประเทศไทย 2) การวิจัยและพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคมาลาเรีย ไวแวกซ์ในประเทศไทย 3) การวิจ
ปี พ.ศ. 2549
4 ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่ก่อให้เป็นโรคเขตร้อนของประชาชนที่อาศัยในชายแดนไทยพม่า: ดัชนีชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง) โรคเขตร้อนที่สำคัญ พื้นที่ชายแดนไทยต่อกับพม่า
5 ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่ก่อให้เป็นโรคเขตร้อนของประชาชนที่อาศัยในชายแดนไทยพม่า 1) ดัชนีชี้วัด (ปัจจัยเสี่ยง) โรคเขตร้อนที่สำคัญ พื้นที่ชายแดนไทยต่อกับพม่า 2) ภาวะเสี่ยงต่อโรคเหงือก ฟัน ที่ชายแดนไทยต่อกับพม่า
ปี พ.ศ. 2539
6 สารคัดหลั่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการรุนแรงและเกิดมลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย มาลาเรียจริงหรือไม่? : ศึกษาโดยใช้สารกดการหลั่งสาร Tumor Necrosis Factor (TNF) รวมกับยาฆ่าเชื้อมาลาเรีย