ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วุฒิชัย สิทธิวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2551 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการผลของอุณหภูมิและความดันในห้องเผาไหม้ที่มีผลต่อสเปรย์น้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วสูง
2 ผลของอุณหภูมิและความดันในห้องเผาไหม้ที่มีผลต่อสเปรย์นํ้ามันเชื้อเพลิงความเร็วสูงเหนือเสียง
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการผลของอุณหภูมิและความดันในห้องเผาไหม้ที่มีผลต่อสเปรย์น้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วสูงเหนือเสียง
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง
ปี พ.ศ. 2554
5 คุณลักษณะของสเปรย์น้ำมันเนื่องจากการกระแทกที่ความดันสูง
6 ผลของสภาวะห้องทดสอบต่อพฤติกรรมของลำพุ่งน้ำมันดีเซลความเร็วสูง
ปี พ.ศ. 2553
7 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณลักษณะของลำพุ่งน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วสูง
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของลำพุ่งเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วมากกว่าเสียงและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับหัวฉีดของเครื่องยนต์โดยทำการทดลอง