ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ ริ้วพิทักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลูกค้า โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
2 ระบบนำเข้าเสียงพูด : รายงานผลการประดิษฐ์
3 ระบบออฟไลน์สำหรับการรู้จำตัวพิมพ์อักขระไทยหลายรูปแบบ
ปี พ.ศ. 2534
4 ระบบลอบทอร์ค
5 การปรับเปลี่ยนการอัดข้อความภาษาไทย
6 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแผ่นวงจรเครือข่ายท้องถิ่นบนแอลแอลซี
ปี พ.ศ. 2533
7 การปรับเปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสลับข้อมูล แบบอัลกอริทึมเดส
8 ระบบการรับรู้เสียงพูดแบบต่างบุคคล
9 การสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความภาษาไทย
10 ระบบการรับรู้ลายมือเขียนอักษรไทย
ปี พ.ศ. 2532
11 การสืบหาและแก้ความผิดพลาดของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2530
12 การตรวจรู้เสียงพูดภาษาไทย โดยใช้หน่วยพยางค์
ปี พ.ศ. 2522
13 การพัฒนาและติดตั้งระบบไมโครคอมพิวเตอร์สายตรง