ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระ พลวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2550
3 การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า
4 รถเมล์ขนาดเล็ก (Mini Bus) ขนาด 20 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
5 รถเมล์ขนาดเล็ก (Mini Bus) ขนาด 20 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2542
6 การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลกระทบของปริมาณซิลิคอนต่ออายุการล้า ของอะลูมิเนียมผสมหล่อขขึ้นรูป