ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วีรวัฒน์ แช่มปรีดา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล 11
2 Verawat Champreda 6
3 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 4
4 Sutipa Tanapongpipat 4
5 Lily Eurwilaichitr 3
6 กฤตพงศ์ แซ่ตั๊ง 2
7 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 2
8 Sei-ishi Aiba 1
9 จิตวดี พิทักษ์โรจนกุล 1
10 Isao Noda 1
11 Chitwadee Phithakrotchanakoon 1
12 โยษิตา ฤดีกิจ 1
13 Yosita Rudeekit 1
14 Nhung Hong Nguyen 1
15 Piyanun Harnpicharnchai 1
16 Sudip K. Rakshit 1
17 Somchai Pongpattanakitshote 1
18 วุฒิชัย เหมือนทอง 1
19 Kanya Jirajaroenrat 1
20 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
21 Tanaporn Uengwetwanit 1
22 Wuttichai Mhuantong 1
23 Lalita Maruset 1
24 Tanatchaporn Utairungsee 1
25 รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์ โคบายาชิ 1
26 นวดล เหล่าศิริพจน์ 1
27 Navadol Laosiripojana 1
28 Rutchadaporn Sriprang Kobayashi 1
29 Kittapong Sae-Tang 1
30 ปิยนันท์ หาญพิชาญชัย 1
31 กัญญา จิระเจริญรัตน์ 1
32 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 1
33 Wassana Dedsuksophon 1
34 ธนัชพร อุทัยรังษี 1
35 ภรรทนพ กนกรัตนา 1
36 Pattanop Kanokratana 1
37 Kittapong Tang 1
38 วาสนา เดชสุขโสภณ 1
39 Rutchadaporn Sriprang 1
40 Thanawadee Leejarkpai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2541 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การแปรรูปของเสียกลีเซอรอลจากอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นพลาสติกชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 Identification and characterization of a cellulaseencoding gene from the buffalo rumen metagenomic library
ปี พ.ศ. 2554
3 Hydrolysis/dehydration/aldol-condensation/hydrogenation of lignocellulosic biomass and biomass-derived carbohydrates in the presence of Pd/WO3-ZrO2 in a single reactor.
ปี พ.ศ. 2552
4 Microbial degradation and physico-chemical alteration of polyhydroxyalkanoates by a thermophilic Streptomyces sp.
ปี พ.ศ. 2551
5 Isolation and characterization of a novel thermostable neopullulanase-like enzyme from a hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
6 Characterization of a novel cyclomaltodextrinase expressed from environmental DNA isolated from Bor Khleung hot spring in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
7 เอนไซม์อไมเลสทนร้อนชนิดใหม่จากเชื้อรา Endophyte BCC4124: การศึกษาสมบัติเชิงชีวเคมี และการแยกยีนเพื่อศึกษากลไกในการทนร้อน
ปี พ.ศ. 2541
8 การสร้างและการทำให้บริสุทธิ์ของเซอรีนโปรตีเอสโดเมนของโปรตีน NS3 และโปรตีน NS2B จากไวรัส dengue ซีโรไทพ์ 2 สายพันธุ์ 16681 ซึ่งแสดงออกใน ~iE.coli~i
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 Kinetic study of protein formation and digestion by quartz crystal microbalance
10 Purification, biochemical characterization, and gene cloning of a new extracellular thermotolerant and glucose tolerant maltooligosaccharide-forming ?-amylase from an endophytic ascomycete Fusicoccum sp. BCC4124
11 Cross-linked enzyme crystals of organophosphate hydrolase for electrochemical detection of organophosphorus compounds
12 Heterologous expression of polyhydroxyalkanoate depolymerase from Thermobifida sp. in Pichia pastoris and catalytic analysis by surface plasmon resonance
13 Simultaneous non-thermal saccharification of cassava pulp by multi-enzyme activity and ethanol fermentation by Candida tropicalis
14 Microbial degradation and physico-chemical alteration of polyhydroxyalkanoates by a thermophilic Streptomyces sp.
15 Recombinant expression of BTA hydrolase in Streptomyces rimosus and catalytic analysis on polyesters by surface plasmon resonance
16 Effect of pH on the formation of a bovine serum albumin layer on a poly(stryren-co-maleic acid) surface
17 Simultaneous non-thermal saccharification of cassava pulp by multi-enzyme activity and ethanol fermentation by Candida tropicalis (DOI:10.1016/j.jbiosc.2008.12.024)
18 Culture-independent phylogenetic analysis of the microbial community in industrial sugarcane bagasse feedstock piles
19 Study of liquid alkanes production from biomass-derived carbohydrates by aldol-condensation and hydrogenation processes
20 Analysis of a thermophilic lignocellulose degrading microbial consortium and multi-species lignocellulolytic enzyme system
21 Biocatalytic ethanolysis of palm oil for biodiesel production using microcrystalline lipase in tert-butanol system
22 Separation of methanol/water mixtures from dilute aqueous solutions using pervaporation technique
23 Biocatalytic esterification of palm oil fatty acids for biodiesel production using glycine-based cross-linked protein coated microcrystalline lipase
24 Production of multi-fiber modifying enzyme from Mamillisphaeria sp. for refining of recycled paper pulp
25 Optimization of xylanase production from aspergillus niger for biobleaching of eucalyptus pulp
26 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
27 Viscosity reduction of cassava for very high gravity ethanol fermentation using cell wall degrading enzymes from Aspergillus aculeatus
28 Effects of acid and alkali promoters on compressed liquid hot water pretreatment of rice straw
29 Comparison of homogeneous and heterogeneous acid promoters in single-step aqueous-organosolv fractionation of eucalyptus wood chips
30 Comparative metagenomic analysis of microcosm structures and lignocellulolytic enzyme systems of symbiotic biomass-degrading consortia
31 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
32 Autohydrolysis of tropical agricultural residues by compressed liquid hot water pretreatment
33 Alkaliphilic endoxylanase from lignocellulolytic microbial consortium metagenome for biobleaching of eucalyptus pulp
34 Analysis of microbial community adaptation in mesophilic hydrogen fermentation from food waste by tagged 16S rRNA gene pyrosequencing