ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีณา จิรัจฉริยากูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาผลทางคลินิกของยาเม็ดจากน้ำคั้นแป๊ะตำปึง (ส่วนเหนือดิน) ในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติของผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของยาเม็ดจากน้ำคั้นและยาแคปซูลจากผลบดของผลมะระขี้นกในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติของผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของสารสกัดจากหญ้าปักกิ่งที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกัน human lymphocyte
4 ผลของสารสกัดจากบวบขม cucurbitacin B ต่อเซลล์ human lymphocyte
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เจลแป๊ะตำปึง ในการรักษาเริมที่ปากชนิดเป็นซ้ำ
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 1. โครงการจัดทำข้อมูลสมุนไพรเชิงพาณิชย์เพื่อบริการ 2. โครงการบริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
7 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงสมุนไพร (หญ้าเทวดา จักรนารายณ์ มะระขี้นก บวบขม)
8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 1) โครงการงานบริการข้อมูลสมุนไพร 2) โครงการงานร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3) โครงการงานบริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาผลทางคลินิคของผลิตภัณฑ์เจลแป๊ะตำลึงในการรักษาเริมที่ปากชนิดเป็นซ้ำ
10 โครงการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเพื่อขยายและปรับปรุงพันธุ์ (ดองดึง มิ้นท์ โอลีฟ)
11 การจัดทำมาตราฐานสารสกัดมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2545
12 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากบวบขม
ปี พ.ศ. 2543
13 องค์ประกอบเคมีของแป๊ะตำปึง
ปี พ.ศ. 2540
14 การศึกษาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านเอดส์