ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วีณา จิรัจฉริยากูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วีณา (ศิลปอาชา) จิรัจฉริยากูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาเปรียบเทียบผลทางคลินิกของยาเม็ดจากน้ำคั้นและยาแคปซูลจากผลบดของผลมะระขี้นกในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติของผู้ป่วยเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของสารสกัดจากหญ้าปักกิ่งที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกัน human lymphocyte
3 ผลของสารสกัดจากบวบขม cucurbitacin B ต่อเซลล์ human lymphocyte
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เจลแป๊ะตำปึง ในการรักษาเริมที่ปากชนิดเป็นซ้ำ
ปี พ.ศ. 2550
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 1. โครงการจัดทำข้อมูลสมุนไพรเชิงพาณิชย์เพื่อบริการ 2. โครงการบริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
6 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงสมุนไพร (หญ้าเทวดา จักรนารายณ์ มะระขี้นก บวบขม)
7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 1) โครงการงานบริการข้อมูลสมุนไพร 2) โครงการงานร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3) โครงการงานบริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาผลทางคลินิคของผลิตภัณฑ์เจลแป๊ะตำลึงในการรักษาเริมที่ปากชนิดเป็นซ้ำ
9 โครงการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเพื่อขยายและปรับปรุงพันธุ์ (ดองดึง มิ้นท์ โอลีฟ)
10 การจัดทำมาตราฐานสารสกัดมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากบวบขม
ปี พ.ศ. 2543
12 องค์ประกอบเคมีของแป๊ะตำปึง
ปี พ.ศ. 2540
13 การศึกษาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านเอดส์