ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล เกิดผล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิไล เกิดผล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด ชนิดไม่เขียวของผู้ดูแล
ปี พ.ศ. 2558
2 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2557
3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องโรคไข้เลือดออกแบบครบวงจร
4 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องโรคไข้เลือดออกแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2553
5 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
6 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2552
7 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
8 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องโรคไข้เลือดออกแบบครบวงจร
9 การดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังแบบองค์รวมต่อเนื่องที่บ้าน
10 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อการรับรู้ภาวะอ่อนล้า และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่มีภาวะอ่อนล้าจากการได้รับยาเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2551
11 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องโรคไข้เลือดออกแบบครบวงจร
12 ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล
13 ผลของการเข้าค่ายโรคหอบหืดต่อการจัดการตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด และของผู้ดูแล
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลของการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล
15 นวัตกรรมยืดตรึงเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในทารก: STET
ปี พ.ศ. 2549
16 นวัตกรรมยืดตรึงเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในทารก: STET
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะปอดแฟบในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
18 ผลของการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแล
19 ผลของการจัดการรายกรณีต่อคุณภาพการดูแลในผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก
20 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลขอนแก่น
21 ผลของใช้ "นวัตกรรมอุ่นไอรัก" ต่ออุณหภูมิกายทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ขณะส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
22 ผลของการนวดแผนไทยบริเวณขาและเท้าต่อความปวดหลังการผ่าตัดผูกและหนีบเส้นเลือดหัวใจเกินในเด็กอายุ 1-5 ปี