ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไล อัศวเดชศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้ชายเจนเนอเรชั่นเอ็ม
ปี พ.ศ. 2556
2 การออกแบบเรขศิลป์ของสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับกลุ่มวัฒนธรรมย่อยฮิปสเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
3 การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2553
4 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
5 การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์จากผ้าทอลายขิตเพื่อสื่อวัฒนธรรมอีสาน
6 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเพลงลูกทุ่งเพื่อสร้างความสนใจกับกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
7 การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์จากผ้าทอลายขิดเพื่อสื่อวัฒนธรรมอีสาน
ปี พ.ศ. 2551
8 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม ประเภท เกมแสดงบทบาท
9 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม ประเภท เกมแสดงบทบาท
ปี พ.ศ. 2549
10 การใช้หลักการย้อนยุคในการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสถาบัน
11 การซ้ำเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพในงานออกแบบเรขศิลป์
ปี พ.ศ. 2548
12 การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณาเปรียบเทียบในสื่อสิ่งพิมพ์
13 การออกแบบเรขศิลป์ในหนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2547
14 การใช้ภาพดึงดูดใจสำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกาย
ปี พ.ศ. 2543
15 รูปแบบมาตรฐานพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 การใช้อารมณ์ขันในภาพโฆษณาทางนิตยสาร