ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลวรรณ โชติเกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัญชลิกา เดชะมาก 13
2 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 13
3 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 12
4 งบประมาณแผ่นดิน 8
5 ชโณทัย เฮงตระกูล 5
6 อลิษา หนักแก้ว 5
7 ฐิติกา กิจพิพิธ 4
8 ศิษฎา ตันนุกิจ 3
9 สุชีรา ธนนิมิตร 3
10 โชคชัย วนภู 3
11 ภูวดล บางรักษ์ 3
12 ภัศนีย์ เดชะมาก 3
13 กมลทิพย์ พรหมณเรศ 2
14 พัชรา แมเร๊าะ 2
15 อุไรพรรณ แซ่ตัน 2
16 ธวัชชัย ทองน้อย 2
17 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
18 Wilaiwan Chotigeat 2
19 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
20 กิจการ ศุภมาตย์ 2
21 ศศมณฑ์ ศุภพฤกษ์สกุล 2
22 ณัฐพร วนโชติตระกูล 2
23 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
24 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
25 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
26 วิรัช ทวีปรีดา 1
27 ชาคริต ทองอุไร 1
28 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
29 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 1
30 Kidchakan Supamattaya 1
31 Amornrat Phongdara 1
32 โครงการวิจัย NRU 1
33 ธวัชชัย ปลูกผล 1
34 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
35 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 3
4 2559 3
5 2558 3
6 2557 3
7 2556 2
8 2555 1
9 2554 3
10 2553 4
11 2552 6
12 2551 6
13 2550 4
14 2549 3
15 2548 2
16 2547 1
17 2545 1
18 2544 1
19 2542 3
20 2540 1
21 2534 2
22 1086 1
23 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์ทรานสคริปโทมของรังไข่กุ้งในระยะก่อนสร้างไวเทลโลเจนินและระยะสร้างไวเทโลเจนีน
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาชุดทดสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาชุดทดสอบสแนปช็อตไดเร็คมัลติเพลกเพื่อการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากงาช้าง
4 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
5 คุณสมบัติของโปรตีน Shrimp Ovarian Peritrophin domain A (SOP-A) ในการยั้บยั้งจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2559
6 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
7 โปรตีนลูกผสม S3a ในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของกุ้ง
8 การศึกษาการแสดงออกของไซโตไคยีนระหว่างการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในเซลล์ไลน์
ปี พ.ศ. 2558
9 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
10 โปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้ง
11 การประยุกต์ใช้เทคนิค direct PCR ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพ ประเภทต่างๆในงานอาชญากรรมสัตว์ป่า
ปี พ.ศ. 2557
12 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
13 โปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้ง
14 โปรตีนลูกผสม S3a ในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของกุ้ง
ปี พ.ศ. 2556
15 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
16 การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอวัคซีนจากโปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอม
ปี พ.ศ. 2555
17 การตรวจสอบคุณสมบัติการชักนำการสะสมแร่ธาตุของเซลล์ รวมทั้งการปลดปล่อยอลูมิเนียมและฟลูออไรด์ ไอออนจากเรซินกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประยุกต์ใหม่
ปี พ.ศ. 2554
18 ผลของโปรตีนลูกผสม RPl10a ต่อรังไข่กุ้ง
19 ผลของโปรตีนลูกผสม RPL 10 a ต่อรังไข่กุ้ง
20 ผลของโปรตีนลูกผสม RPL10a ต่อรังไข่กุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
21 ประสิทธิภาพของการนำส่งยีนของอนุภาคนาโน Chitosan ที่เชื่อมต่อกับ Epidermal Growth Factor
22 การโคลนและการศึกษาการทำงานของตัวยับยั้งเอนไซม์ซีสเตอีนโปรตีเนสจากน้ำยางพารา
23 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
24 โปรตีนจากกุ้งกุลาดำที่จับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว
ปี พ.ศ. 2552
25 การโคลนและการศึกษาการทำงานของตัวยับยั้งเอนไซม์ซีสเตอีนโปรตีเนสจากน้ำยางพารา
26 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
27 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
28 โปรตีนจากกุ้งกุลาดำที่จับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว
29 ผลของเอพิเดอมอล โกร๊ธ แฟคเตอร์ และแอนติอะป๊อปโตติค โปรตีน ที่ปล่อยจากเรซินกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ประยุกต์ต่อเซลล์เนื้อเยื่อประสาทฟันของมนุษย์
30 การโคลนและการศึกษาการทำงานของตัวยับยั้งเอนไซม์ซีสเตอีนโปรตีเนสจากน้ำยางพารา
ปี พ.ศ. 2551
31 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอม ของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน
32 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
33 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอม ของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน
34 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน
35 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน
36 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2550
37 การโคลนยีน peritrophin จากกุ้งแชบ๊วย และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
38 ประสิทธิภาพของการนำส่งยีนของอนุภาคนาโน Chitosan ที่เชื่อมต่อกับ Epidermal Growth Factor
39 การโคลนยีน peritrophin จากกุ้งแชบ๊วย และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
40 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
ปี พ.ศ. 2549
41 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
42 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
43 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2548
44 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
45 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
ปี พ.ศ. 2547
46 การแสดงออกของยีนของโปรตีน กระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอมในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2545
47 ผลของ Fucoidan ต่อความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
48 การผลิตฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้งแชบ๊วย
ปี พ.ศ. 2542
49 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
50 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
51 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2540
52 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
ปี พ.ศ. 2534
53 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
54 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 กรรมวิธีการผลิตโปรตีนที่จับกับ VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว