ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาการวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของอาร์เซนิกในปลาด้วยวิธี HPLC/ICP-OES
ปี พ.ศ. 2545
2 การกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียโดยใช้เปลือกหอยแครงและเปลีอกหอยแมลงภู่
3 การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 การกระจายของสารหนูในบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปี พ.ศ. 2539
5 การแปรผันในรอบปีของสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ได้ ในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2533
6 การกระจายและการนำพาของสารมลพิษ บางชนิดในเอสทูรี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
7 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด