ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร ปลื้มกมล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม
2 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2554
3 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม II
4 โครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระหว่าไทยและสหพันธ์ฯ
5 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการศึกษากำหนดเขตพื้นที่ความเหมาะสม (Zoning) การผลิตการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
7 การทำนายปริมาณฝนรายวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโครงข่ายใยประสาทเทียม
8 โครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระหว่างไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9 ระบบชลประทานแบบน้ำหยดโดยใช้วัสดุนำกลับมาใช้
10 โครงการศึกษากำหนดเขตพื้นที่ความเหมาะสม(Zoning) การผลิตการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาโปรแกรม PongQM Version 2.0
12 ระบบชลประทานแบบน้ำหยดโดยใช้วัสดุนำกลับมาใช้
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาแบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
14 การพัฒนาแบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2548
15 แบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำ
16 แบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
17 การพัฒนาแบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 แบบจำลองการจัดการน้ำในลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
19 เครื่องนวดทานตะวัน