ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสุทธิ์ โชติกเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2550
2 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2547
3 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
5 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล และชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชร และแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
6 การแปลความหมายข้อมูลการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับความละเอียดสูงบริเวณนอกชายฝั่ง ทะเลตะวันออกในอ่าวไทย