ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสุทธิ์ แช่มสะอาด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการวิจัยการลดความร้อนเข้าสู่กรอบอาคารและห้องโดยสารรถยนต์
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาพัดลมทำความเย็นแบบระเหยน้ำโดยอ้อมและเคลื่อนที่ได้
5 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี
6 การพัฒนาระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็กเตอร์
7 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
8 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี (CPC)
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบซีพีซี
10 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์