ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการแหล่งพลอยทับทิม-แซปไฟร์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ศรีลังกาและกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาบทบาทเชิงลึกของธาตุร่องรอยกับสาเหตุของการเกิดสีในพลอยคอรันดัม
3 การศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2551
4 การวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี: ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม: รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
5 การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
6 ศักยภาพการใช้หิน BASALT สำหรับผลิตเส้นใยแร่