ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสิฐ จะวะสิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
ปี พ.ศ. 2554
2 แผนงานวิจัยอาหารจากภูมิปัญญาไทยด้านคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 1.ประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกันปัจจัยส่งเสริมของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครื่องแกงไทย 2. ประโยชน์ต่อสุขภาพในการศึกษาคุณสมบัติของเครื่อ
3 การพัฒนาแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
4 การสกัดใยอาหารบริสุทธิ์จากลูกสำรอง และการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการเคลื่อนที่ของกลูโคสผ่านผนังกั้นถุง dialysis
ปี พ.ศ. 2546
5 โครงการวิจัยครบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการมีชีวิติที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ( โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 )