ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสาขะ ลิ่มวงศ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิสาขะ ลิ่มวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2548 2
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ค่าพีเอชของเนื้อฟันส่วนรากฟันหลังการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์
2 ผลของสารฟอกสีฟันไม่มีชีวิตต่อความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างเรซินกับเนื้อฟัน
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลการป้องกันของกรดโฟลิกต่อการเกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทสิส ของเฟเซียลโพรเซสที่เหนี่ยวนำโดยกรดเรติโนอิกชนิด 13-Cis-RA ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการสบฟันกับสภาพข้อต่อขากรรไกร
5 การศึกษาอาการแทรกซ้อนจากการผ่าฟันคุดของคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบบลาส์ที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกปกติของคนบนแผ่นไคโตซานและแผ่นไคโตซาน - คอนดรอยตินซัลเฟต
ปี พ.ศ. 2551
7 ปัจจัยเสี่ยงต่อฟันผุจากการรับประทานกล้วยตาก
8 ผลของสารสังเคราะห์ต่อการเจริญฟื้นฟูของเส้นประสาท
ปี พ.ศ. 2548
9 การเปรียบเทียบการปรับตัวของเอ็นยึดปริทันต์และปลายประสาทในเอ็นยึดปริทันต์ของฟันกราม ซึ่งถูกเคลื่อนด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างหนูแรทปกติและสูงอายุ
10 การเปรียบเทียบการปรับตัวของเอ็นยึดปริทันต์และปลายประสาทในเอ็นยึดปริทันต์ของฟันกราม ซึ่งถูกเคลื่อนด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟันระหว่างหนูแรทปกติ และสูงอายุ