ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศาล ศรีสุริยะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 5
ปี พ.ศ. 2551
2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก(2. การปรับปรุงพันธุกรรมสุกร โดยการสร้างพันธุ์สุกรฝูงยอดเยี่ยม เพื่อใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน)
3 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก (1.การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร)
ปี พ.ศ. 2537
4 สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของสุกรสายพันธุ์แลนด์เรซ 4 สายพันธุ์ ที่เลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ