ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนและการควบคุมอุณหภูมิในบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ
2 การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ำของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 11
4 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
5 การศึกษาการสลายตัวของสารต้านอนุมูลอิสระในกระบวนการผลิตชา
6 การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ำของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [50]
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาเครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบถังเติมอากาศในกระบวนการแอคติเวทเต็ดสลัดจ์ สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
10 การพัฒนาโปรแกรม HAZOP โดยใช้ระบบฐานความรู้
ปี พ.ศ. 2543
11 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของบ่อเลี้ยงกุ้ง