ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2550 2
5 2549 1
6 2547 1
7 2546 1
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำหวานจากเพื่อชุมชนป่าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตกล้าเชื้อในรูปแผ่นแห้งเพื่อการผลิตแหนมกาบา (?-aminobutyric acid)
ปี พ.ศ. 2553
3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมโดยใช้กล้าเชื้อแลกติกแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตกาบา (?-aminobutyric acid)
ปี พ.ศ. 2550
4 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
5 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก สำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
6 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัติ
ปี พ.ศ. 2547
7 คุณลักษณะของน้ำหมักชีวภาพจากพืชและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก
ปี พ.ศ. 2546
8 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ