ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2549 1
5 2548 3
6 2546 1
7 2543 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อาหารพื้นบ้านปลอดพยาธิ
ปี พ.ศ. 2557
2 การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR ในการตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ตับใน โฮสต์เฉพาะ และโฮสต์กักตุน ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มการระบาดของโรค
ปี พ.ศ. 2556
3 จีโนไทป์ และ ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่สัมพันธ์กับการก่อโรคของเชื้อ Acanthamoeba ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2548
5 โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
6 การตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในอาหารที่ทำจากปลาวงษ์ปลาตะเพียน
7 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2546
8 การครวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrin) ในอุจจาระคนโดยใช้เทคนิค Nested-PCR
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา