ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แผนธุรกิจน้ำตาลทรายเคลือบคาราเมล
2 ความคิดเห็นต่อการหนีภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสรรพกรสอนภาษีที่มหา'ลัย
3 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สีไร้กลิ่น
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับสมุนไพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟ