ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลัสนา โพธิ์ศรี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 9
4 2551 4
5 2550 4
6 2549 1
7 2548 3
8 2545 1
9 2542 1
10 2540 3
11 2537 1
12 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายในในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบองจากผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
2 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน
3 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
5 การปฏิบัติระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวและผลการแปรรูปน้ำตาลโตนดสดที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑน้ำตาลโตนดเข้มข้นในจังหวัดสงขลา
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
7 การศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบองจากผู้บริโภค ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
9 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรวึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
10 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรวึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
12 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
13 ลักษณะกลิ่นรส และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์น้ำพริกตาแดง ที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2551
14 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
15 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
16 การศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายในในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบอง จากผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2550
18 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มจากสมุนไพรพื้นบ้าน ภายหลังกระบวนการให้ความร้อน
19 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
20 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
21 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพรวึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคโดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาและการบรรจุปลาส้มเพื่อขยายเวลาในการเก็บและคงคุณลักษณะปลาส้มคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
24 การสกัดและการใช้ประโยชน์ใยอาหารจากกากผลฝรั่ง
25 ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
26 คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
27 คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
28 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณองค์ประกอบต่างๆ ในสาหร่ายเกลียวทอง
29 คุณสมบัติทางฟิสิกส์เคมีของข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากแหล่งปลูกที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณองค์ประกอบต่างๆ ในสาหร่ายเกลียวทอง
ปี พ.ศ. 2537
31 การผลิตซูริมิไก่จากเศษไก่ที่ได้จากการตัดแต่งและเครื่องถอดกระดูก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การศึกษาปัจจัยสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ในการยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์แจ่วบองจากผู้บริโภค ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม (ภายใต้ชุดโครงการ) การวิจัยพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ