ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิริยะ ดวงสุวรรณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเชื้อเพลิงแข็งจากกากตะกอนจุลินทรีย์ที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอาหารทะเล
3 การพัฒนาวิธีการให้อากาศแบบการพาโดยธรรมชาติผ่านท่อแนวดิ่งในถังหมักปุ๋ยเพื่อเพิ่มอัตราการย่อยสลายของปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ. 2560
4 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนาวิธีการให้อากาศแบบการพาโดยธรรมชาติผ่านท่อแนวดิ่งในถังหมักปุ๋ยเพื่อเพิ่มอัตราการย่อยสลายของปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาเครื่องหดรัดรูปแบบอุโมงค์อบด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2546
7 ต้นแบบเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อนเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์แนบแนวผิว
8 การพัฒนาเครื่องบดสารเคมีชนิด Ball mill