ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรัช ว่องพัฒนากุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 1
2 2539 4
3 2535 4
4 2533 1
5 2527 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การหาไอโอดีนในอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2539
2 การหาไอโอดีนในอาหารทะเล
3 การศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4 ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูลในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
5 บอแรกซ์ในผลไม้ดองและแช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2535
6 เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัดคารินในอาหาร
7 ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูลในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
8 เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัดคารินในอาหาร
9 เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัคคารินในอาหาร
ปี พ.ศ. 2533
10 ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2527
11 ผลของดีดีทีในอาหารนกไข่ต่อความหนาของเปลือกอัตราการฟักออกเป็นตัวและการพัฒนาโครงกระดูกของนกกระทาญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การศึกษาและหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
13 บอแรกซ์ในผลไม้ดองและแช่อิ่ม