ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิยดา เทพหัตถี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 พรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
2 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
3 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2537
4 การสำรวจทางพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้ชายหาดของไทย. 1. สังคมพืชบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2535
5 พืชผักพื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2530
6 การศึกษาพืชผักพื้นเมืองในจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2523
7 การสำรวจวัชพืช ประเภทใบเลี้ยงคู่ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
8 การศึกษาเบื้องต้นของพันธุ์ไม้สกุลโซลานัมที่พบในประเทศไทย