ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมลิน เหล่าศิริถาวร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านพลังงานด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการอบคอยล์โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง
3 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยใช้แนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม
4 การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่นด้วยวิธีการซิกซ์ซิกม่า
ปี พ.ศ. 2554
5 แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของสารเฟร์โรอิเล็กทริก PZT
6 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อสร้างแบบจำลองของการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน
7 การลดสินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์เอบีซี สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็คทรอนิคส์
ปี พ.ศ. 2553
8 Control Chart Pttern Recognition for Hard Disk Drive Production Process using Artificial Neural Network
9 การรู้จำแบบในแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตตัวจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2552
10 แบบจำลองทำนายผลการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องยนต์รถบรรทุก ขนาด 85 ตันของเหมืองแม่เมาะ โดยโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2551
11 การสร้างแบบจำลองและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ของกระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานหัวอ่านอาร์ดดิสก์ ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าโซนิคด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
12 การปรับปรุงประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกขนาดเล็กในกระบวนการผลิตแผ่นดิสก์ โดยใช้วิธีการของทากูชิ