ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา ประพินอักษร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2552 4
4 2550 2
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตน้ำมะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่ม
2 การผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตไซรัปจากผลมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2552
4 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำขิงเข้มข้น
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
7 พัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2550
8 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
9 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เพื่อการปลูกพืช
ปี พ.ศ. 2548
10 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เพื่อการปลูกพืช
ปี พ.ศ. 2547
11 การวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ทุเรียน ตำบลแม่พูล หมู่ 2 อำเภอลับแล จังหวัดอุตดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
12 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปลาสวยงามบางชนิด
13 อัตราการบริโภคออกซิเจนของปลาสวยงามบางชนิด