ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวี ทูคำมี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด PS256 ต่อการป้องกันภาวะชักในการเหนี่ยวนำด้วย Pentylenetetrazole (PTZ) ในหนูถีบจักร โดยมี นางสาวปรารถนา ศรีชุมภู เป็นนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคอ้วนลงพุงจากใบบัวหลวง
ปี พ.ศ. 2557
3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุจากอุตสาหกรรมข้าวโพดในรูปของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4 การเพิ่มมูลค่าวัสดุจากอุตสาหกรรมข้าวโพดในรูปของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การสำรวจศักยภาพของถั่วเขียวในการต้านเบาหวานและต้อกระจก
6 การพัฒนาและสำรวจศักยภาพของ PM52 ในการปกป้องและเพิ่มความจำ (กอ-006)
7 การสำรวจศักยภาพของถั่วเขียวในการต้านเบาหวานและต้อกระจก
ปี พ.ศ. 2555
8 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านผิวหนังอักเสบของสารสกัดดอกพุดซ้อนในหนูขาวเพศผู้