ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวรรณ อัครพัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2534 1
3 2533 2
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
ปี พ.ศ. 2534
2 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2533
3 การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
4 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อผลิตลูกผสมชั่วที่ 1 : การศึกษาปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโปตัสเซี่ยมของยอดพันธุ์แตงโมที่เสียบยอดบนต้นตอน้ำเต้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : อิทธิพลของจำนวนต้นต่อพื้นที่ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
6 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อผลิตลูกผสมชั่วที่ 1 : การศึกษาปริมาณไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโปตัสเซี่ยมของยอดพันธุ์แตงโมที่เสียบยอดบนต้นตอน้ำเต้า