ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภาวดี แมนมนตรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
ปี พ.ศ. 2541
2 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
3 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ปี พ.ศ. 2538
4 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ปี พ.ศ. 2536
5 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การพัฒนาเทคนิคอิมมูโนบลอทเพื่อจำแนกเชื้อ Klebsilla pnoumonia สายพันธุ์ที่ดินต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด