ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินิจ ชำวิวรรธน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การผลิตกรดมะนาวจากเซลล์ตรึง Candida oleophila C-73 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องขนาด 5 ลิตร
2 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยปฏิกิริยาการแทนที่
ปี พ.ศ. 2538
3 การตรึงเซลล์ Candida oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
ปี พ.ศ. 2537
4 การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาว
ปี พ.ศ. 2536
5 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดมะนาวในถังหมักขนาด 5 ลิตรโดยเชื้อ Aspergillus niger A185
6 การแยกและการตกผลึกกรดมะนาวจากน้ำหมัก
7 การทำให้บริสุทธิ์และตรวจสอบคุณสมบัติของเอนไซม์ปาเปน จากยางมะละกอพันธุ์แขกดำ (Carica papaya Linn.)
ปี พ.ศ. 2535
8 กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์
9 การผลิตน้ำเชื่อมฟรักโทสจากแป้งมันสำปะหลังในฟลูอิไดซ์เบด
10 การศึกษาสมบัติของอัลคาไลน์โปรตีเอสจาก Bacillus spp. ชนิดทนต่อสภาวะด่าง
ปี พ.ศ. 2530
11 การผลิตโบรมิเลนจากต้นสับปะรด