ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัย พฤกษะวัน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วินัน พฤกษะวัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
2 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี
3 การศึกษาและการวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อกิจกรรมฟ้าผ่าในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาการเกิดกระแสรั่วไหลในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบโครงสร้างใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาการเกิดรอยไหม้เนื่องจากดิสชาร์จไฟฟ้าบนผิวฉนวน
6 การศึกษาการแก้ปัญหาลูกถ้วยที่เปรอะเปื้อนในระบบสายส่งอากาศ 69 เควี. และ 115 เควี. ของการไฟฟ้านครหลวง
7 การศึกษาค่าความเปรอะเปื้อนของลูกถ้วยที่ก่อให้เกิดการวาบไฟตามผิว ของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแบบสายเปลือย
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนสำหรับแบบจำลองหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า
9 อุปกรณ์เตือนภัยกระแสไฟฟ้ารั่วอันตราย :
ปี พ.ศ. 2546
10 การติดต่อสื่อสารกับรีเลย์กระแสเกินแบบดิจิตอล ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล