ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาการควบคุมสำหรับหุ่นยนต์โคบอทปรับขนาด
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบควบคุมทางพลศาสตร์ของยานยนต์สำหรับการเคลื่อนที่แบบไถลในสภาวะคงตัว
3 การศึกษาผลการเคลื่อนขาส่วนล่างต่อประสิทธิภาพของมนุษย์ในการทำงานบนคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
4 การนำเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2552
5 หุ่นยนต์โคบอทปรับขนาด
ปี พ.ศ. 2551
6 จลนศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนต์โคบอทแขนกลสามมิติ
7 หุ่นยนต์โคบอทปรับขนาด
8 จลนศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนต์โคบอทแขนกลสามมิติ
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาเชิงการทดลองสำหรับผลของการเคลื่อนที่ขาด้วยอุปกรณ์ภายนอกต่ออัตราการใช้พลังงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
10 การควบคุมความเฉี่อยปรากฏของหุ่นยนต์โคบอทแบบสององศาอิสระ
11 การออกแบบและพัฒนากลไก 3 องศาอิศระ สำหรับเครื่องจำลองการเคลื่อนที่แบบกระทัดรัด
12 การศึกษาเชิงการทดลองสำหรับผลของการเคลื่อนที่ขาด้วยอุปกรณ์ภายนอกต่ออัตราการใช้พลังงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
ปี พ.ศ. 2549
13 รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตเชิงหุ่นยนต์ชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2548
14 การพัฒนาอุปกรณ์ CVT สำหรับระบบสร้างความรู้สึกเสมือนจริง
15 การพัฒนาอุปกรณ์เชิงหุ่นยนต์ด้านการแสดงผลในสามมิติ
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทดแบบต่อเนื่องชนิดไฟฟ้า
17 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราทด แบบต่อเนื่องชนิดไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2546
18 การพัฒนาข้อต่อของหุ่นยนต์โคโบติกแบบของไหล
19 การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์โคบอทที่ใช้ข้อต่อทรงกลมแบบขนาน
20 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์โคบอทสามมิติ
ปี พ.ศ. 2545
21 เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ แบบข้อต่อ 6 แกน