ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชา มหาคุณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- วิชา มหาคุณ -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล
2 ผลกระทบของเด็กถูกกระทำทารุณกรรม : มาตรการป้องกันแก้ไข ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยต้องคดี
ปี พ.ศ. 2539
3 ศาลเยาวชนและครอบครัวตามแนวความคิดสากล
4 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามก
ปี พ.ศ. 2538
5 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2536
6 การบังคับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยคุมประพฤติ
ปี พ.ศ. 2534
7 ทัศนคติของจ่าศาลในการบริหารงานยุติธรรม
8 ผลกระทบของเด็กถูกกระทำทารุณกรรม : มาตรการป้องกันแก้ไข ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยต้องคดี
ปี พ.ศ. 2516
9 การใช้เหตุผลในทางกฎหมา