ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชาญ เลิศลพ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2542 1
5 2535 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาค่าความร้อนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประคบด้วยลูกประคบที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับการประคบ
ปี พ.ศ. 2555
2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2554
3 แบบการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
4 รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2542
5 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ โดยวิธีจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ รูปแบบ สสวท. และรูปแบบการผสมผสานระหว่างวัฎจักรการเรียนรู้กับ สสวท.
ปี พ.ศ. 2535
6 แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
7 แบบการเรียนของนักเรียน ในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค