ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชัย หวังวโรดม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยเมล็ดพันธุ์ยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นตอสำหรับการขยายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
3 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมี กับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ปี พ.ศ. 2551
4 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมีกับความงอกของเมล็ดพันธุ์ยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ปี พ.ศ. 2546
5 ผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
6 ผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่ง
ปี พ.ศ. 2537
7 การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้น