ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2553 1
4 2541 2
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัสดุเศษเหลือจากปลาทูน่าและการพัฒนาวิธีการสกัดน้ำมันปลา.
2 ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค
3 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
4 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนุนกรอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิด
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2541
7 การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม
8 การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม