ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตร ตัณฑสุทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม ในประเทศไทย
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ขนาดย่อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
3 การใช้วิธีฮิวริสติกแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถในการเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่บางเขน
ปี พ.ศ. 2532
4 ระบบการผลิตแบบอีซูซุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
5 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขอบเขตบ่อเหมืองหาบ
6 การวางแผนการผลิตสำหรับครอบมุมกระเบื้องใยหินที่ทำด้วยมือ
ปี พ.ศ. 2525
7 การลดค่าใช้จ่ายในการต่อครัวเรือนของเรือยนต์รักษาฝั่งในประเทศไทย
8 การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานผลไม้กระป๋องขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2523
9 การประยุกต์โปรแกรมพลวัตต่อ เพอท สำหรับควบคุมโครงการต่อเรือ
ปี พ.ศ. 2522
10 การลดค่าใช้จ่ายในการสร้างอากาศยานของประเทศไทย
11 การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
12 การประยุกต์แบบจำลองผลเพื่อแก้ปัญหาแถวคอยในสายงานการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ปี พ.ศ. 2521
13 การวางแผนการซ่อมเรือกวาดทุ่นระเบิลชายฝั่งโดยใช้เวลาน้อยที่สุด