ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจักขณ์ ฉิมโฉม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 2
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของหย่อมป่าต่อสังคมนกในพื้นที่โดยรอบผืนป่าตะวันตกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
4 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) และนกเงือกกรามช้าง (Aceros undulatus (Shaw) 1881) ด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ผ่านดาวเทียม ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
5 ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อความหลากหลายของนกบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนด้านตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
8 การประเมินความหนาแน่นประชากรนกเงือกโดยวิธี Distance Sampling ในผืนป่าดงดิบด้านตะวันออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง