ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิกรม วัชระคุปต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การวิจัยและพัฒนาเครื่องยึดกระดูกภายนอก
2 การพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขการผุกร่อนของภาชนะบรรจุประเภทโลหะ
ปี พ.ศ. 2542
3 การพัฒนาระบบควบคุมการป้องกันการผุกร่อนชนิดคาโธดิคของท่อแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2541
4 การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลุ่มที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
5 การวิจัยวัสดุทางการแพทย์และทันตแพทย์
ปี พ.ศ. 2535
6 การพัฒนาการเคลือบดีบุก สังกะสี โลหะผสมดีบุกและ โลหะผสมสังกะสี
ปี พ.ศ. 2533
7 การผลิตไทเทเนียมออกไซด์จากแร่อิลเมไนต์