ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา สุขุมศิริชาติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโลซิเดสจากเชื้อจุลินทรีย์ทนร้อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
2 การปรับปรุงสายพันธุ์สาหร่ายเซลล์เดียว แนนโนโคลรอปซิส อ็อคคูลาตา ให้ผลิตกรดไขมันโอเมกา 3 ได้มากขึ้น โดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
3 การผลิตสารพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยใช้เอนไซม์แมนนาเนสจากแบคทีเรียทนร้อน
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตเอธานอลและกรดแล็คติกจากสิ่งเหลือใช้จากข้าวและมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2557
5 การผลิตเอธานอลและกรดแล็คติกจากสิ่งเหลือใช้จากข้าวและมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2554
6 การผลิตแผ่นหน้ากากอนามัยและแผ่นกรองอากาศ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคจิตเภทกับยีนของตัวรับสารสื่อสัญญาณประสาท serotonin ในคนไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิเคราะห์จีโนมและการตรวจหาโปรตีนยับยั้งขบวนการ apoptosis จากเฮปาโตแพนครีเอติกพาร์โวไวรัสในกุ้งกุลาดำ
9 การแยกและการศึกษายีนที่ควบคุมกระบวนการ apoptosis ของเซลล์พยาธิที่ก่อให้เกิดโรคเท้าช้าง
ปี พ.ศ. 2546
10 การวิเคราะห์จีโนมและการตรวจหาโปรตีนยับยั้งขบวนการ Apoptosis จากเฮปาโตแพนครีติกพาร์โวไวรัสในกุ้งกุลาดำ
11 การพัฒนาโมโนโกลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยไวรัสเอชพีวีในกุ้งกุลาดำ
12 การวิเคราะห์จีโนมและการตรวจหาโปรตีนยับยั้งขบวนการ apoptosis จากเฮปาโตแพนครีติกพาร์โวไวรัสในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2545
13 การจำแนกสายพันธุ์เฉพาะและเสาะหายีนบ่งบอกการต้านปฏิชีวนะของเชื้อวัณโรค
ปี พ.ศ. 2541
14 การวิเคราะห์จีโนมและการพัฒนาวิธีการตรวจหาไวรัสเฮปาโตแพนครีเอติคพาร์โวไวรัส ในกุ้งกุลาดำที่ง่ายและจำเพาะโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส