ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา วงษ์ใหญ่
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง
ปี พ.ศ. 2550
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดี
3 การถ่ายทอดพันธุกรรมการแตกของฝักงา
4 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันชนิด C- cms ในข้าวโพดโดยวิธีผสมกลับ และ ทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ
5 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2548
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดี
ปี พ.ศ. 2547
7 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
8 การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย