ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี แก้วงาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาฐานข้อมูลของ restriction-modification enzyme เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียบเทียบระหว่างจีโนมของไซยาโนแบคทีเรีย
2 การศึกษาหาความหลากหลายในระดับรหัสพันธุกรรมใน Arthrospira โดยวิธีการเปรียบเทียบจีโนม: ก้าวแรกสู่การหาตำแหน่งจีโนมเครื่องหมายสำหรับการจัดจำแนกสายพันธุ์ แบบบูรณาการ
3 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อใช้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาแพลตฟอร์มของ Arthrospira (Spirulina) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ
5 การทำ genome mining เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิใน Spirulina platensis C1 ด้วยเทคนิค DNA Micorarray
7 การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์สไปรูลิน่าจีโนม
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาระบบการแสดงผลของแพลตฟอร์มสำหรับการทำนายหน้าที่ของยีนจีโนมสรูลิน่า
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบการแสดงผลของแพลตฟอร์มสำหรับการทำนายหน้าที่ของยีนจีโนมสรูลิน่า
ปี พ.ศ. 2548
10 การวิเคราะห์และการทำนายความจำเพาะต่อสับสเตรทของ adenylation domains ในเอนไซม์ nonribosomal peptide synthetases โดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ