ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารี, วิดจายา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วารี วิดจายา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รายงานการวิจัยอิทธิพลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกายในวัยรุ่นและวัยกลางคนในคนไทยที่ได้รับความเครียดจากอุณหภูมิในขณะออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของการฝึกโยคะต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกาย
ปี พ.ศ. 2551
3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 111204 Medical physiololgy lab II
ปี พ.ศ. 2550
4 มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง
ปี พ.ศ. 2548
5 อิทธิพลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกายในวัยรุ่นและวัยกลางคนในคนไทยที่ได้รับความเครียดจากอุณหภูมิในขณะออกกำลังกาย
6 รายงานวิจัยสถาบันเรื่องแนวโน้มความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปี พ.ศ. 2547
7 เอกสารประกอบการสอนวิชา 104108 ระบบไหลเวียนโลหิต
ปี พ.ศ. 2546
8 รายงานการวิจัยการศึกษาผลของกล้ามเนื้ออ่อนล้าในระหว่างที่มีการหดตัวแบบไดนามิค โดยใช้เทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความถี่
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาผลของกล้ามเนื้ออ่อนล้าในระหว่างที่มีการหดตัวแบบไดนามิค โดยใช้เทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความถี่
ปี พ.ศ. 2543
10 การศึกษาผลของกล้ามเนื้ออ่อนล้าในระหว่างที่มีการหดตัวแบบไดนามิคโดยใช้เทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความถี่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 อิทธิพลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกายในวัยรุ่นและวัยกลางคนในคนไทยที่ได้รับความเครียดจากอุณหภูมิ ในขณะออกกำลังกาย