ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 11
8 2550 2
9 2549 3
10 2546 1
11 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวเฉดสี
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ สำหรับชิ้นงานเหล็กกล้า
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชุดนอนสตรีในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้เทคนิคออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรีสูตรลดน้ำตาลที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรส : แยมสตรอเบอรี ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรีและสตรอเบอรีทอปปิง และการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์
6 การเพิ่มผลิตภาพในสายการผลิตแหวนและกำไลทองคำ
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อการใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์
8 การหาเงื่อนไขการปั๊มขึ้นรูปที่เหมาะสมสำหรับแผ่นโพลาร์เพลตชนิดโลหะ
9 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปโพลาร์เพลตจากพอลิเมอร์ผสม
ปี พ.ศ. 2552
10 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต ของชุดหอเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2551
11 ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและลดการนำเข้า ปีที่ 1-2 (8) การวิจัยการประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
12 การสร้างแบบจำลองความเที่ยงตรงและพื้นผิวสำเร็จสำหรับทองเหลือง อลูมิเนียม และเหล็กหล่อโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบ
13 การหาค่าที่เหมาะสมของเงื่อนไขในการผลิตโพลาเพลต สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน แลกเปลี่ยนโปรตอน เพื่อการใช้งานในยานพาหนะ
14 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับการประเมินศักยภาพ ในการผลิตอาหารเหลวสำเร็จรูป สำหรับผู้สูงอายุ
15 การพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
16 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : การผลิตกลูโคสความบริสุทธิ์สูงจากข้าวเพื่อใช้ในทางการแพทย์
17 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ
18 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
19 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูป สำหรับผู้สูงอายุ
20 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร
21 การประเมินสมรรถนะของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล โดยใช้น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
23 การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าวโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
24 การหาตัวแปรที่เหมาะสมในกระบวนการกัดผิวสำเร็จชิ้นงานโลหะ
25 การประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวนึ่งเสริมธาตุเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
26 การหาตัวแปรที่เหมาะสมในกระบวนการกัดผิวสำเร็จชิ้นงานโลหะ
ปี พ.ศ. 2546
27 การประเมินการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการผลิตแบบย่อส่วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 Fabrication and Characterization of a Phosphate Glass
29 Fabrication and Characterization of Composite Porous Scaffold by Chitosan-Gelatin
30 Implementation of Quality Function Deployment and Kansei Engineering for GABA Rice Snack Development
31 การเปรียบเทียบแม่พิมพ์และการคัดเลือกวิธีการขึ้นรูปชีววัสดุที่เหมาะสม
32 การพัฒนาวัสดุโครงร่างชนิดเนื้อพรุนจากไฮดรอกซี่อะปาไทต์สำหรับทดแทนกระดูก
33 Development of Hemostatic Agent from Local Material
34 การขึ้นรูปวัสดุไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกหอยสำหรับเป็นชิ้นส่วนทางการแพทย์