ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ สันติประชา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วัลลภ สันติประชา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 1
9 2543 2
10 2542 1
11 2541 1
12 2537 2
13 2534 1
14 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์และตำแหน่งของเมล็ดบนช่อดอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
4 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
5 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ เอทีเอส-8 ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2552
6 ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน
7 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2549
9 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
10 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
11 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2542
12 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2541
13 การวิจัยเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2537
14 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น
15 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2534
16 การวิจัยเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในภาคใต้