ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ สันติประชา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วัลลภ สันติประชา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์และตำแหน่งของเมล็ดบนช่อดอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตพริกในจังหวัดสงขลาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
4 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
5 ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2549
7 การทดสอบพันธุ์พริกและการวิจัยเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
8 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในสภาวะเครียดน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2537
9 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเขตร้อนชื้น