ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภา จันทร์เพ็ญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 3
2 2529 2
3 2527 1
4 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
3 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2529
4 ความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องของครัวเรือนที่ใช้และไม่ใช้แก๊สจากมูลสัตว์ ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
5 ความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องของครัวเรือนที่ใช้และไม่ใช้แก๊สจากมูลสัตว์ ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2527
6 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิผลทางการเรียนระหว่างนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงและต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ในเขตกรุงเทพมหานคร